MEtinD_Resim.jpg

Metin Durukan

GM
Novi Teknoloji A.Ş.
DescriptionDuring the decision making process , it is very important for companies to transform the data they gather from the work processess into information. In the market research we have run, we observed that companies keep their data in different applications and data bases. As a result of this structure, we identified that, this information cannot be used in the decision making and administrative processes. Connected to this , we also identified that companies have difficulty in collecting data. We provide consultancancy services to the companies which have difficulty in collecting data and we provide them with software development services that are specifically aimed at their particular processes. We are developing software systems by using .net platform C# and mobile application android. Our products are about, Business Intelligence, data mining, reporting and Herd Management systems. We are working on animal tracking and localization. (Cow, Sheep, goat vb.) . We are company in Bursa / Turkey. Our office is in the ULUTEK Technology Develoment Area which is located in the campus of University of Uludağ.
Organization Type Company
CountryTurkey
CityBursa, Üniversite 2 Sok. Uludağ Üniversitesi Görükle Kamp Google map
Areas of Activities

IT AND TELECOMMUNICATIONS

  Request

  Software Development Specialists & Companies

  ENG :
  We can collaborate on the following development platforms.
  (.Net, C #, Asp.Net, WinForms, Restful WebApi, Xaf, Android Studio)
  TR :
  Aşağıdaki geliştirme platformları için işbirliği yapabiliriz.
  (.Net, C# , Asp.Net, WinForms, Restful WebApi, Xaf ,Android Studio)

  Keywords: .NetC #Asp.NetRestful WebApiXaf.netc#asp.netWepApi
  Cooperation Requested
  1. Technical co-operation
  2. Manufacturing agreement
  1505982221Management_107x48.png
  Offer

  NoviFarm - Farm & Herd Management

  ENG:
  NOVIFARM is a Farm Management Software System. It provides animal welfare, enables tracking and comparing of herd performance by instant and real data and ensures the correct orientation of resources and planning. By supporting the administrators’ decision processes during the implemantion, evaluation and revision phases, NOVIFARM helps with efficient and successfull management of enterprizes.
  NoviFarm is a dairy and beef cattle farm management software that will help you optimize the performance of your farm and increase your productivity. NoviFarm gives you decision-making tools with fast, easy data entry, and flexible yet powerful reporting.

  Herd (Cow, Sheep, Goat Etc.) Management.
  Product (Milk & Meat) efficiency
  Healthcare (vaccination, diagnosis, treatment) Management,
  Pedigree Tracking
  Insemination, Calving, Feeding and Analyzing/reporting
  Tracking & Location
  TR:
  NOVIFARM, Çiftlik Yönetim Yazılımı Sistemidir. Hayvan refahı sağlar, sürü performansını anlık ve gerçek verilerle izleme ve karşılaştırma imkanı sağlar ve kaynakların ve planlamanın doğru yönlendirilmesini sağlar. NOVIFARM, uygulama, değerlendirme ve gözden geçirme aşamalarında yöneticilerin karar süreçlerini destekleyerek girişimcilerin etkin ve başarılı bir şekilde yönetimine yardımcı olur.
  NoviFarm, çiftliğinizin performansını optimize etmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak bir süt ve sığır çiftlikleri yönetim yazılımıdır. NoviFarm size hızlı, kolay veri girişi ve esnek ancak güçlü raporlama ile karar verme araçları sunar.

  Sürü (İnek, Koyun, Keçi Etc) Yönetimi.
  Ürün (Süt ve Et) verimliliği
  Sağlık (aşılama, teşhis, tedavi) Yönetim,
  Soy Ağacı İzleme
  Tohumlama, Tatbikat, Beslenme ve Analiz / Raporlama
  İzleme ve Konum.
  Keywords: FarmCattleAnimalHerd
  Cooperation Offered
  1. Other
  2. Investment/Financing
  3. Sales / Distribution
  4. Manufacturing agreement
  5. License agreement
  6. Technical co-operation
  15059819871_107x48_Eng.png
  Offer

  NoviBI - NoviBI New Generation Business Intelligence

  ENG: www.novibi.com
  In the project we are running , we aim to transform the data which is composed of different applications ( ERP Solutions ,MES Solutions,Special Solutions,MS Excel, etc )and on different platforms( Ms SQL, Oracle, Ascii file , etc ) into the enterprize information which will increase the capability of of decision makers in terms of deciding and managing .We also aimed at increasing the enterprizes' advantage in a competitive environment. We therefore aimed at contributing to the raise of productivity .
  Our target is to integrate the business acumen models which are free of data source into commercial life .

  The business acumen system in our project is not only for administrators but also for all the stakeholders ( customers that are not in the system,supply chain ) that take part in the process.It also includes data mining methods.
  Our project is being developed for desktop and web based programmes.It have also mobile applications.
  TR:
  Çalışmakta olduğumuz projede, farklı uygulamalardan (ERP Çözümleri, MES Çözümleri, Özel Çözümler, MS Excel vb.) Ve farklı platformlardan (MS SQL, Oracle, Ascii dosyası vb.) Oluşan verileri Karar vericilerinin karar verme ve yönetme kabiliyetlerini artıracak girişim bilgileri. Ayrıca girişimcilerin avantajlı rekabet ortamında avantajını arttırmayı hedefledik. Dolayısıyla verimliliğin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçladık.
  Hedefimiz, veri kaynağından uzak iş zekası modellerini ticari hayatla bütünleştirmektir.

  Projemizdeki işletme zekası sistemi sadece yöneticiler için değil aynı zamanda süreçte yer alan tüm paydaşlar (sistemde olmayan tedarik zinciri) için de geçerlidir. Ayrıca veri madenciliği yöntemleri de bulunmaktadır.
  Projemiz masaüstü ve web tabanlı programlar için geliştirilmektedir. Mobil uygulamalara da sahiptir.  Keywords: BiManagement Decision SystemData Mining
  Cooperation Offered
  1. Technical co-operation
  2. License agreement
  3. Manufacturing agreement
  4. Sales / Distribution
  5. Investment/Financing